پروژه ها

پروژه طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه بوش

طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه بوش

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا :
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه بوش

نمایندگی شرکت بوش درایران چندیی پیش طراحی یکی از فروشگاه های خود را واقع در خیابان شریعتی به آتیه طراحان سپرد،
از آنجا که طراحی برای یک برند باید در چهار چوبهای تعریف شده ایی باشد کمی کار طراحی با دقت بیشتری انجام گرفت چالش اصلی که با آن رو برو بودیم نوآوری در طراحی درعین حفظ اصالت برند بود ،چارچوب هایی مانند سبک و رنگ و لوگو و...که به خوبی احقاق یافت .