پروژه ها

پروژه دکوراسیون اداری شرکت برق

دکوراسیون اداری شرکت برق

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا :
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

دکوراسیون اداری شرکت برق

شرکت برق
شرکت نیروی برق واقع در خیابان یاسمی ولیعصر ،در پی بازسازی ساختمان اداری این مجموعه بخشی از فضای اتاق جلسات بین المللی و پرسنلی را به آتیه طراحان سپرد .نکته قابل توجه در این پروژه ارائه طرح متفاوت از حال و هوای اداری مرسوم است . درخواست کارفرما ایجاد فضای با نشاط تر و روشن تر و کاملا مدرن ،مناسب با کاربری بود که به درستی احقاق یافت . بخشی از تصاویر طراحی شده را مشاهده نمائید .