آتیه طراحان طراحی واحد تجاری نمایندگی محصولات بوش
محل اجرا :ظفر
آتیه طراحان اجرای دکور شرکت کاووش جوش
محل اجرا :تهران
آتیه طراحان طراحی دکوراسیون داخلی مجتمع تجاری مهدی
محل اجرا :یافت آباد شرقی
آتیه طراحان طراحی واجرای دکوراسیون داخلی و سازه مجتمع تجاری برنا
محل اجرا :یافت آباد شرقی
آتیه طراحان اجرای دکور فاز4 -شو روم محصولات شرکت هیمالیا
محل اجرا :ولنجک
آتیه طراحان اجرای دکور واحد اداری- فاز 2 و3 شرکت هیمالیا
محل اجرا :ولنجک
آتیه طراحان اجرای دکوراسیون داخلی دفتر فروش هیمالیا
محل اجرا :ولنجک
آتیه طراحان اجرای فاز جدید آموزشی دانشگاه مالک اشتر
محل اجرا :لویزان
آتیه طراحان اجرای پروژه 205 واحدی انرژی اتمی
محل اجرا :مهرشهر
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شهرداری منطقه 17
محل اجرا :تهران