آتیه طراحان طراحی واجرای دکوراسیون داخلی و سازه مجتمع تجاری برنا
محل اجرا :یافت آباد شرقی
آتیه طراحان طراحی دکوراسیون داخلی شرکت کارگزاری بورس ستاره جنوب
محل اجرا :طالقانی
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت صنعتی کاله(سولیکو)
محل اجرا :استاد معین
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل توکلی
محل اجرا :زعفرانیه
آتیه طراحان طراحی و اجرای بازسازی قنادی بال دی بال
محل اجرا :اکباتان
آتیه طراحان طراحی و اجرای بازسازی کامل شرکت حمل و نقل احسان
محل اجرا :نارمک
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی جعفری
محل اجرا :رباط کریم
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی قنادی توتک یزدی
محل اجرا :شهریار
آتیه طراحان اجرای ساختمان اداری شفیعی
محل اجرا :کریمخان
آتیه طراحان اجرای ساختمان اداری فراهانی
محل اجرا :شهید عراقی