آتیه طراحان بازسازی دکوراسیون داخلی تهیه غذای مهمان
محل اجرا :چیذر
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی 8واحدی نقوی
محل اجرا :قشم
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف سوپریاران دریا
محل اجرا :اقدسیه
آتیه طراحان بازسازی دکوراسیون داخلی ساختمان مسکونی برج نگین
محل اجرا :کامرانیه
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف مطب دندانپزشکی
محل اجرا :سعادت آباد
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف اداری (مهندس خورشیدی)
محل اجرا :آرژانتین
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف مطب چشم پزشکی طباطبائی
محل اجرا :ولنجک
آتیه طراحان بازسازی دکوراسیون داخلی فروشگاه صمصام زاده
محل اجرا :پل چوبی
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی
محل اجرا :امیرآباد شمالی
آتیه طراحان بازسازی دکوراسیون داخلی فروشگاه کیف و کفش
محل اجرا :باغ سپهسالار