پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف اداری (مهندس خورشیدی)

اجرای سقف کاذب کناف اداری (مهندس خورشیدی)

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : آرژانتین
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف اداری (مهندس خورشیدی)