پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف مطب چشم پزشکی طباطبائی

اجرای سقف کاذب  کناف مطب چشم پزشکی طباطبائی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : ولنجک
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف مطب چشم پزشکی طباطبائی