پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی خلیلی

اجرای سقف کاذب  کناف منزل مسکونی خلیلی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : ونک-برج اسکان
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی خلیلی