پروژه ها

پروژه طراحی دکور غرفه شرکت سایپا

طراحی  دکور غرفه شرکت سایپا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکور غرفه شرکت سایپا