پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر فنی میلاد

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر فنی میلاد

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : اقدسیه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر فنی میلاد