پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فروشگاه بالنو

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فروشگاه بالنو

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : یافت آباد شرقی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فروشگاه بالنو