پروژه ها

پروژه طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت تالار نشاط

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت تالار نشاط

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : صادقیه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت تالار نشاط