پروژه ها

پروژه طراحی واجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی باغ

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی باغ

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : باغ سپهسالار
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی باغ