پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی مولانا

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی مولانا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : شهید مطهری
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی مولانا