پروژه ها

پروژه طراحی واجرای دکوراسیون داخلی و سازه مجتمع تجاری برنا

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی و سازه مجتمع تجاری برنا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : یافت آباد شرقی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی و سازه مجتمع تجاری برنا