پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای بازسازی قنادی بال دی بال

طراحی و اجرای بازسازی قنادی بال دی بال

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : اکباتان
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای بازسازی قنادی بال دی بال