پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی قنادی توتک یزدی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی قنادی توتک یزدی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : شهریار
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی قنادی توتک یزدی