پروژه ها

پروژه اجرای ساختمان اداری شفیعی

اجرای ساختمان اداری شفیعی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : کریمخان
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای ساختمان اداری شفیعی