پروژه ها

پروژه اجرای فست فود مهندس سهیلی

اجرای فست فود مهندس سهیلی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : ولنجک
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای فست فود مهندس سهیلی