پروژه ها

پروژه اجرا ی فست فود تومس

اجرا ی فست فود تومس

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : آیت الله کاشانی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرا ی فست فود تومس