پروژه ها

پروژه اجرای مسکونی 12 واحدی طهماسبی

اجرای مسکونی 12 واحدی طهماسبی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : بلوار فردوس
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای مسکونی 12 واحدی طهماسبی