پروژه ها

پروژه بازسازی دکوراسیون داخلی آمفی تأتر شرکت سامسونگ

بازسازی دکوراسیون داخلی آمفی تأتر شرکت سامسونگ

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : میدان بهمن
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

بازسازی دکوراسیون داخلی آمفی تأتر شرکت سامسونگ