پروژه ها

پروژه طراحی واحد تجاری نمایندگی محصولات بوش

طراحی واحد تجاری نمایندگی محصولات بوش

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : ظفر
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی واحد تجاری نمایندگی محصولات بوش