پروژه ها

پروژه طراحی دکوراسیون داخلی مجتمع تجاری مهدی

طراحی دکوراسیون داخلی مجتمع تجاری مهدی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : یافت آباد شرقی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکوراسیون داخلی مجتمع تجاری مهدی