پروژه ها

پروژه اجرای دکور فاز4 -شو روم محصولات شرکت هیمالیا

اجرای دکور فاز4 -شو روم محصولات شرکت هیمالیا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : ولنجک
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای دکور فاز4 -شو روم محصولات شرکت هیمالیا