پروژه ها

پروژه اجرای دکور واحد اداری- فاز 2 و3 شرکت هیمالیا

اجرای دکور واحد اداری- فاز 2 و3 شرکت هیمالیا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : ولنجک
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای دکور واحد اداری- فاز 2 و3 شرکت هیمالیا