پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف واحد اداری برج فرخ (دکتر خزری)

اجرای سقف کاذب کناف واحد اداری برج فرخ  (دکتر خزری)

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : زعفرانیه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف واحد اداری برج فرخ (دکتر خزری)