پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف دفتر اداری مهندس عزیزی

اجرای سقف کاذب کناف دفتر اداری مهندس عزیزی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : اسلامشهر
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف دفتر اداری مهندس عزیزی