پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف ویلا شکیبا

اجرای سقف کاذب کناف ویلا شکیبا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : رامسر
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف ویلا شکیبا