پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف نمایشگاه مبلمان

اجرای سقف کاذب  کناف نمایشگاه مبلمان

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : چهار دانگه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف نمایشگاه مبلمان