پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی 8واحدی نقوی

اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی 8واحدی نقوی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : قشم
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف منزل مسکونی 8واحدی نقوی