پروژه ها

پروژه بازسازی دکوراسیون داخلی ساختمان مسکونی برج نگین

بازسازی دکوراسیون داخلی ساختمان مسکونی برج نگین

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : کامرانیه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

بازسازی دکوراسیون داخلی ساختمان مسکونی برج نگین