پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب کناف مطب دندانپزشکی

اجرای سقف کاذب کناف  مطب دندانپزشکی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : سعادت آباد
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب کناف مطب دندانپزشکی